การชำระเงิน

วีธีการชำระเงิน ชำระเงินหลังจากดำเนินการเสร็จ
เกิน 5000 บาทขึ้นไปให้เครดิต 30 วัน
สามารถหักภาษีณที่จ่าย 3% และ ออกใบกำกับภาษี